Feb 11, 2014 · Kranium – NoBody Has To Know. … Nobody Ago Know (Counteraction to Kranium‘s Nobody has to know) … Kranium-Nobody Has To Know lyrics